Niewielki wycinek wykonanych konstrukcji i prac ciesielskich...